Åpningstider og dagsplan

Barnehagen har åpent fra kl 07.00 - 17.00


Dagsplan

Ingen dager er like i en barnehage og vi tilpasser oss vær og behov hos barna. 
Vi prøver likevel å følge en fast rytme hver dag slik at barna blir trygge.
Erfaring viser at barna trives best med rutiner. Vi oppfordrer foreldre til å gi beskjed om barnet ikke kommer i barnehagen og ved planlagte ferier eller annet fravær. Benytt MyKid eller gi beskjed på annen måte så tidlig som mulig.

Barnehagen ønsker at barna skal være i barnehagen til klokken 09.30, med mindre annet er avtalt 

Levering av barn

Barna leveres seinest kl 09.30

07.00 - 09.30

Frokost

Egen matpakke medbringes hvis barnet 

skal spise frokost i barnehagen.

08.00 - 08.30

Lek

Ute eller inne

                    09.00 - 11.00

Lunsj

Barnehagen serverer lunsj hver dag 

unntatt mandager.
På mandager må lunsjmåltidet medbringes

11.00 - 12.00

Utetid

Vi tilpasser oss vær og barnegruppen

12.00 - 14.30

Mat

Brød/knekkebrød måltid serveres av barnehagen 

sammen med frukt/grønnsaker

14.30 - 15.00

Ettermiddagsaktiviteter

Barna kan være med å bestemme aktiviteter

15.00 - 17.00

*Hvis barnet blir hentet for sent vil det faktureres 500 kr per påbegynte halvtime etter stengetid.