Priser

100% plass

Kostpenger: 300 kr pr/mnd

3000 kr/mnd + kostpenger

Søskenmoderasjon 30%

Det gis 30% redusert pris for søsken nummer 1

Søskenmoderasjon 50% 

Det gis 50% redusert pris for søsken nummer 2 og 3


  • Barnehagen tilbyr også inntektsbasert foreldrebetaling
  • Faktura blir sendt ut månedlig med betalingsfrist den 5 i mnd. Man kan også opprette avtale om e-faktura. 
  • Ved for sen henting påløper purregebyr på kr. 500 per påbegynte halvtime.