Priser

100% plass

3230,- + kostpenger kr 300,-

3530 kr/mnd

Søskenmoderasjon 30%

Det gis 30% redusert pris for søsken nummer 1

Søskenmoderasjon 50% 

Det gis 50% redusert pris for søsken nummer 2 og 3


  • Vi følger samme takster som kommunale barnehager
  • Barnehagen tilbyr også inntektsbasert foreldrebetaling
  • Faktura blir sendt ut månedlig med betalingsfrist den 5 i mnd. Man kan også opprette avtale om e-faktura. 
  • Ved for sen henting påløper purregebyr på kr. 500 per påbegynte halvtime.