Priser

100% plass


3315 kr/mnd

Søskenmoderasjon 30%

Det gis 30% redusert pris for søsken nummer 1

Søskenmoderasjon 50% 

Det gis 50% redusert pris for søsken nummer 2 og 3


  • Fra 01.08.2022 vil makspris for en 100% plass være 3050kr/mnd
  • Barnehagen tilbyr også inntektsbasert foreldrebetaling
  • Faktura blir sendt ut månedlig med betalingsfrist den 5 i mnd. Man kan også opprette avtale om e-faktura. 
  • Ved for sen henting påløper purregebyr på kr. 500 per påbegynte halvtime.