Ansatte

Vi har per desember 2019 11 ansatte i barnehagen. 5 av disse er pedagoger.
Det er stabilitet og lite fravær i ansattgruppen. Hvis vi behøver vikar, benytter vi  faste vikarer slik at det oppleves trygt og kjent for barn, foreldre og ansatte.

Unni Løken Siggerud

Assistent  

Snippen

Eric Holtquist

Pedagogisk leder

Hoppedora

Eva Bergmaal

Assistent

Hoppedora

Tone H. Angelsen

Pedagogisk leder

Knøttene 

Marie Klym

Assistent

Snippen

Grete Strand

Assistent

Hoppedora/Snippen

Heidi Andersen

Assistent

Hoppedora

Charlene T. Fjell

Barnehagelærer

Knøttene

Lisa Furnes

Assistent

Knøttene

Jeanette Balchen

Assistent 

Hoppedora

Anita Enoksen

Pedagogisk leder 

Snippen

Hege Vogt 

Styrer

Kontakt styrer