Ansatte

Vi har per januar 2023 11 ansatte i barnehagen, 5 pedagoger, 1 fagarbeider og 5 barneveiledere.

Det er stabilitet i ansattgruppen. Hvis vi behøver vikar, benytter vi faste vikarer slik at det oppleves trygt og kjent for barn, foreldre og ansatte.

Ansatte Knøttene (1 åringer):

Tone H. Angelsen

Pedagogisk leder

Knøttene 

Lisa Furnes

Barneveileder 

Knøttene

Viktor Sverre Kleven

Barneveileder

Knøttene


Ansatte Hoppedora (2-3 åringer)

Anita Enoksen

Pedagogisk leder 

Hoppedora

Unni Løken 

Barneveileder 

Hoppedora

Stine Nesbø 

Barnehagelærer

Hoppedora

Grethe Strand

Barneveileder 

Hoppedora


Snippen (4-5 åringer)

Ingjerd Krogh 

Pedagogisk leder  

Snippen

Heidi Andersen

Fagarbeider 

Snippen

Eva Bergmaal

Barneveileder 

Snippen 

Ledelse

Hege Vogt 

Styrer

Kontakt styrer