Kontakt oss

Adresse: Liaveien 20B, 1435 Ås

Styrer: Hege Vogt

Telefon

Styrer: 46 80 00 75

Hoppedora: 46 80 00 83 

Snippen: 46 80 00 81

Knøttene: 99 37 77 79

E-post: post@dysterliabarnehage.no

Facebook: 

Barnehagens facebookside

Foreldrenes facebookside