Enklere hverdag med MyKid

Barnehagen benytter MyKid som informasjonskanal for foreldre. Her ligger det meste av dokumentasjon og informasjon, som dagrapport, månedsplaner og beskjeder. 

Her kan også foreldrene legge inn om barnet er sykt eller skal på ferie.  

Barnehagen legger også ut bilder fra hverdagen til barna.  Bildene er til glede for foreldre, men godt beskyttet og kun synlig for foreldre i barnehagen. Bilder og annen informasjon som ligger på MyKid slettes når nytt barnehageår begynner.

MyKid kan benyttes på web eller lastes ned som en egen app