Avdelingene


Våre tre avdelinger heter Knøttene, Snippen og Hoppedora. 

  • Knøttene er for de aller yngste
  • Hoppedora er for 2 til 3 åringene
  • Snippen er for de største, 4 til 5 åringene

Vi tilpasser opplegg og aktiviteter til de ulike alderstrinn og etter individuell modning.Det er minst en pedagog på hver avdeling. Vi samarbeider godt på tvers av avdelingene, barna går på besøk til hverandre og leker sammen i utetid.


Knøttene (1 åringer)

Åpent fra 07.00 - 17.00 
Kontakt: 99 37 77 79

Vi tror at de yngste barna har det best om de får være i litt roligere omgivelser de første årene i barnehagen, og at hverdagen blir tilpasset deres behov når det gjelder soving, spising, omsorg og lek. Denne avdelingen er en del av nybygget fra 2015 og er derfor godt tilpasset de yngste, og har store lyse lokaler med varme i gulvene og et tilhørende lekerom hvor det er lagt til rette for grovmotorisk utfoldelse.

På Knøttene har vi til vanlig 9 barn og 3 ansatte.

Tilvenning.
I samarbeid med dere foreldre lager vi en plan for en trygg og myk tilvenning til barnehagen for ditt barn. Fokus under tilvenning er å bli trygg og kjent hos oss, i barnehagen og med oss som jobber her. 

Soving.
Barna sover ute i vogn hos oss. Vi har direkte utsyn og utgang til barna. Det er alltid en ansatt som passer barna når de sover. Vi tar barnas sikkerhet på alvor.

Les mer under Årsplan


Snippen/Hoppedora (2-5 år) 

Åpent fra 07.00 - 17.00 
Kontakt Snippen: 46 80 00 81
Kontakt Hoppedora:
 
46 80 00 83

Snippen/ Hoppedora er en aldersblandet avdeling bestående av barn fra 2 til 5 år.

Avdelingene er innredet med leker og materiale som står tilgjengelig for at barna best mulig skal kunne velge aktiviteter selv. Slik blir barnas medbestemmelsesrett ivaretatt også i leken. Selv om dagene stort sett styres av barns egne ønsker og frilek, samles vi daglig til samlinger og alle måltider. Vi har også felles formingsprosjekter i løpet av uka, disse er gjerne knyttet opp mot årstema og høytider.

Vi elsker å leke, både ute og inne. Leken er verdifull for barna og dette gir rom til læring, mulighet til å uttrykke seg og til å forstå verden rundt dem. Det er viktig at leken er lystbetont og dette gir barna glede. Gjennom leken danner barna relasjoner og vennskap til andre barn.

Vi jobber også i smågrupper. Da sikrer vi bedre at alle barn opplever nær kontakt, blir sett og hørt av de voksne.

Barna skal få klare mest mulig selv. Personalet må sette av tid så barna kan få prøve seg på selvstendighet i toalettsituasjoner, påkledning, måltider osv. Her er det også viktig å samarbeide med hjemmene så barna kan utfordres og gi muligheter for mestring både i barnehagen og hjemme. Vi ønsker barn som tenker og opplever «jeg kan!».

Hver mandag har vi turdag. Vi benytter oss stor sett av nærmiljøet, med turer til blant annet Dyster gård, skogen langs Eldorveien og biblioteket i Ås sentrum. Vi har stor tro på naturen som arena for læring og god lek, så i tillegg til turer er vi ute på barnehagens flotte uteområde hver dag.

På torsdager har vi gruppedag på tvers av avdelingene Snippen og Hoppedora. Da har de eldste barna førskolegruppe, der vi jobber og leker med skoleforberedende aktiviteter. De øvrige barna deles inn i grupper på tvers av alder/modning for ulike aktiviteter.

Les mer om overgang til skole under Årsplan


Det blå rommet

Det Blå Rommet ligger i direkte tilknytning til Knøttene og fellesgarderoben. Rommet brukes mye av alle barna, både små og store. Her er det store myke klosser som vi kan bygge og leke med, hinderløype, madrasser og ribbevegg.

Barnehagen har installert projektor og lerret i rommet, og det gir oss muligheten til å vise film, enten for en og en avdeling eller hele barnehagen samlet.  

Personalgruppen bruker også rommet til personalmøter/kurs.