Søk plass i Dysterlia Barnehage

Søknadsfristen for barnehageåret 2023-2024 er 1. mars 2023

Vi deltar i samordnet opptak for Ås barnehagene. Opptaket foregår sentralt via Ås kommune. 
Ta gjerne kontakt med daglig leder i barnehagen hvis du ha spørsmål.