Søk plass i Dysterlia Barnehage

Søknadsfristen for barnehageåret 2021-2022 er 1.mars 2021

Vi deltar i samordnet opptak for Ås barnehagene. Opptaket foregår sentralt via Ås kommune. 
Ta gjerne kontakt med daglig leder i barnehagen hvis du ha spørsmål.